Regulamin i polityka prywatności | Wygraj wyjazd do Disneylandu. Konkurs Ogrodu Świateł
pl

Regulamin i polityka prywatności

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych

Wonderful Lighting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-506) przy ul. Stryjskiej 24 NIP: 9512412176 (dalej: Wonderful Lighting).

2. Dane kontaktowe

Z Wonderful Lighting można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@wonderful-co.eu , lub pisemnie: Wonderful Lighting Sp. z o.o. Gdynia 81-506, ul. Stryjska 24. Wonderful Lighting wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt: iod@cd-lighting.pl.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania oraz czas przetwarzania.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówionych usług takich jak np. udział w świetlnych wystawach, czy realizacja usługi „Newsletter Ogród Świateł” oraz w odpowiedzi na Państwa kontakt z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego, e-mailem lub telefonicznie).

Czas przetwarzania: do czasu realizacji usług lub żądania z zastrzeżeniem okresu przetwarzania niezbędnego do realizacji obowiązków prawnych oraz prawa do dochodzenia, wykonania, obrony ewentualnych roszczeń.

4. Dane dostępowe i hosting

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszania naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

5. Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach , są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca ten ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Przekazywanie danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane w celu realizacji umowy, podmiotom przetwarzającym dane osobowe wyłącznie na zlecenie Wonderful Lighting , przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Wonderful Lighting i wyłącznie zgodnie z poleceniami Wonderful Lighting.

Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 • platformom płatności współpracującym z Wonderful Lighting w celu realizacji płatności internetowej
 • procesorom w związku ze zleconymi przez Wonderful Lighting działaniami realizowanymi w imieniu Wonderful Lighting
 • kancelariom prawnym, którym Wonderful Lighting zlecił np. prowadzenie postępowania
 • podmiotom współpracującym z Wonderful Lighting : Facebook, Google, Youtube, Google Analytics, które mogą zamieszczać własne pliki cookies (informacje o zewnętrznych plikach cookies mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych podmiotów współpracujących).
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 6.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych
 • żądania ich sprostowania
 • żądania ich usunięcia
 • żądania ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Wonderful Lighting Pani/Pana danych osobowych w pliku o powszechnie używanym formacie
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyżej wymienionych praw należy skontaktować się z Wonderful Lighting. Można to zrobić np. przesyłając wniosek na adres siedziby Wonderful Lighting lub e-mailowo na adres biuro@wonderful-co.eu.

8. obrowolność podania danych

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują zamawiając usługę, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem). Przetwarzamy dane niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo.

9. Podjęte środki ochrony danych

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10. Pliki cookies

Witryna ogrodswiatel.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Wonderful Lighting w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: allaboutcookies.org

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Wonderful Lighting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności z następujących, ważnych przyczyn:

 • ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
 • ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
 • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony lub którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, w tym w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych Usług, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych Usług.

Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie.

Dziękujemy za udział w konkursie!

Konkurs został zakończony. Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 marca.

Obserwujcie nasze social media: